top of page

POMOČ OTROKOM IN MLADOSTNIKOM

Otroci

Izjemen terapevtski učinek ob prisotnosti kužka, kjer se najbolj pokaže pri vase zaprtih osebah, avtistih ter pri otrokih in mladostnikih z izgubo volje do smisla. Deluje pomirjujoče, vzpodbuja veselje do učenja in zelo ugodno vpliva na področje mišljenja, govora in čustvovanja.

- Individualna strokovna učna pomoč otrokom in mladostnikom z učnimi, vedenjskimi ali s čustvenimi težavami

- Dodatna strokovna pomoč otrokom s posebnimi potrebami (motnje branja in pisanja, računanja, motnje koncentracije, grafomotorike, finomotorike, Brain Gym vaje, vaje za vidno-motorično koordinacijo itd)

- Dolgoletne izkušnje dela z otroki in mladostniki na različnih šolah, vrtcih in srednjih šolah, dodatna izobraževanja na področju psihoterapije in lasten pristop preko glasbe, plišastih igrač, lutk, igre in veselja, kjer so v ospredju otrok in njegove potrebe.

- EMDR terapija – izjemno učinkovita! (glej EMDR terapija)

Uporabljam celostni pristop, kjer me najbolj zanima otrok, učenec ali mladostnik v vsej svoji lepoti in igrivosti. Razvijeva spoštljiv odnos,kjer je otrok, oz. mladostnik zares slišan in viden. Katera so njegova najmočnejša področja? Kje je zares dober? Kaj si želi? Kaj ga razveseljuje in kje so področja, ki mu ne gredo tako dobro, kot bi želel. Kaj ga pri tem ovira... Šele nato skupaj najdeva obliko pomoči, kjer otrok ali mladostnik ves čas soustvarja, je v procesu soudeležen in razvija lastne kompetence. Samopodoba se bistveno izboljša in končno zopet zaupa vase z zavestjo, da zmore, da je sposoben, da je vreden. Zame so tako čudoviti rezultati najlepše darilo! Iz srca hvala za zaupanje!

bottom of page