top of page

INDIVIDUALNO, PARTNERSKO IN DRUŽINSKO SVETOVANJE

Pri svojem delu uporabljam tudi pristop Imago, ki je ena izmed najbolj priznanih metod dela na področju medsebojnih odnosov. Njegov avtor je priznani ameriški terapevt dr. Harville Hendrix. Imago predstavlja sintezo nekaterih vodilnih psiholoških šol in zajema tako elemente globinske, kognitivne, vedenjske in sistemske psihologije, kot tudi transakcijske
analize in geštalta. Vsa ta spoznanja združuje v sodobno teorijo o temeljih ljubečih partnerskih in starševskih odnosih s praktičnimi metodami, ki vodijo do njih.

Srečen par

Kaj je IMAGO?

Imago je sestavljena slika nezavednih in najpomembnejših pozitivnih in negativnih lastnosti in vedenj pomembnih oseb (staršev in drugih avtoritet) iz našega otroštva. Zaljubljenost je proces s katerim naše nezavedno združi z imago parom, to je z osebo, ki je v čustvenem pogledu podobna osebam, ki so skrbele za nas, ko smo bili majhni. Na ta način v odnosu s partnerjem naše nezavedno ustvarja psihološko dinamiko iz otroštva z namenom, da zaceli rane, ki smo jih dobili v dobi otroštva. Proces Imago PT uporablja ta kontekst, da partnerski odnos preoblikuje v odnos medosebnega resničnega razumevanja in pomoči s ciljem rasti, zorenja in samouresničenja vsakega partnerja posebej.


Se v družini počutite odtujeni in nesrečni? Opažate, da se družinski člani med seboj že dolgo zares ne slišite in ne razumete) V družini vlada kaos.... kričanje, molk, ignoranca in izhodi, ko se vsak po svoje izogiba bližini drugega. Vsi kdaj potrebujemo pomoč! Dovolite si, da boste varno in strokovno vodeni in boste končno, vsak od vas zares slišani in razumljeni!

 

Zaslužite si to!

bottom of page