top of page

Srčno vabljeni na izobraževanje in izkustveno delavnico:                             V VRTINCU ODNOSOV - za pare in posameznike

 

Skozi predavanje in delavnico bomo odstirali vzorce in rane iz otroštva, ozaveščali, kako jih prenašamo v partnerski odnos in kako jih projiciramo v lastno starševstvo na svoje otroke. Skozi ozaveščanje bomo odložili vedenja, ki ne delujejo in skozi izkustvene vaje se bomo učili nove, povezovalne komunikacije. Srečanje bo nedvomno odprlo vrata k jasnejšemu zavedanju sebe in vpliva na naše pomembne odnose.

 

Delavnica nam daje posebno priložnost poglobljenega dela ne le na kakovosti svojih partnerskih in starševskih odnosov temveč na razvoju celovite kakovosti svojega življenja.

 

Delavnica bo potekala po načelih IMAGO partnerske terapije, Transakcijske analize in na Čustva usmerjene terapije.

 

Petek: od 18h – 19. 30  Predavanje  V vrtincu odnosov

Skozi predavanje bomo ozavestili svoj ples, ki ga plešemo v odnosih na zavedni in nezavedni ravni.

 

Sobota: Izkustvena delavnica in izobraževanje;  od 9-h do 12h in od 14h do 19h

Eden od pristopov, ki jih uporabljam je IMAGO, ki je sestavljena slika nezavednih in najpomembnejših pozitivnih in negativnih lastnosti in vedenj pomembnih oseb iz našega otroštva. Zaljubljenost je proces, s katerim nas naše nezavedno združi z  „imago“ parom, to je z osebo, ki je v čustvenem pogledu podobna osebam, ki so skrbele za nas, ko smo bili majhni. Na ta način v odnosu s partnerjem naše nezavedno ustvarja psihološko dinamiko iz otroštva z namenom, da zaceli rane, ki smo jih dobili v otroštvu. Terapevtsko metodo je razvil dr. Harville Hendrix in zajema sintezo nekaterih  najbolj priznanih psihoterapevtskih modalitet z novimi, praktičnimi orodji, ki izjemno delujejo. Vsa ta spoznanja združuje v sodobno teorijo o temeljih ljubečih  partnerskih in starševskih odnosih s praktičnimi metodami, ki vodijo do njih.

Učili se bomo torej nove oblike povezovalne komunikacije, kjer bomo končno zmogli zares slišati in razumeti sebe in svojega partnerja ali svoje pretekle odnose. Pričeli bomo delovati zavestno z jasno vizijo svojih odnosov. Postali bomo kreatorji sebe in svojega življenja!

 

 

Nekatere izkustvene vaje potekajo tudi v naravi.

 

Nedelja: 9h do 12h

 

Delavnica: Zavestni odnosi

Nedvomno nam bo delavnica dala bogat vpogled in v zavedanje naših odnosov: od otroštva, partnerstva, starševstva. Ogledali si bomo lastno vizijo in poti, ki jih ubiramo, da jo dosežemo. Ozavestimo, da nismo v odnosih nemočni ampak da izbiramo! Vzemimo končno  odgovornost za svoje življenje in odnose v svoje roke!

V VRTINCU ODNOSOV OZ.  ZAVESTNI OCNOSI          Cena: 220 eur na osebo.

 Prijava je veljavna samo ob predhodnem plačilu. Pridržujem si pravico do spremembe terminov in lokacij.

ODPOVED

V primeru, da se delavnice zaradi kakršnihkoli razlogov ne morete udeležiti morate to sporočiti po telefonu  040 224 980 najkasneje en teden pred srečanjem. V primeru, da udeležbo odpoveste manj kot en teden pred srečanjem vam bomo zaračunali 30% vrednosti, v primeru pa, da odpoveste udeležbo manj kot tri dni pred delavnico ali da se delavnice sploh ne udeležite pa 100% vrednost delavnice

bottom of page